Instant Numb Cream(ใช้ทำให้ชา)

2,850

Instant Numb Cream(ใช้ทำให้ชา)

SKU: A16 Category:

Description

Instant Numb Cream

เป็นยาชาใช้ก่อนสัก และระหว่างสัก

ยาชา Instant Numb สามารถใช้สักขอบตาได้ตั้งแต่ทาเปิดผิวและระหว่างสักได้เลย
ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา เนื้อที่เป็นขี้ผึ้งจะทำให้เกาะผิว ไม่ไหลเข้าตา
สามารถใช้ได้ทั้ง คิ้ว ตา ปากและฐานนม
พร้อมส่ง